Buejakt er en svært spennende jaktform som byr på meget intime møter med naturen!

Hvordan bli buejeger?

Buejakt byr på noen av de nærmeste møtene naturen har å by på. Drømmer du om å oppleve vilt så nær at du kan høre pusten og kjenne lukta, uten å nødvendigvis komme til skudd? Er nærheten til naturen, forberedelsene og spenningen en like viktig del av jakta for deg som kjøtt i fryseren? Da bør du sjekke ut buejakt!

Buejakt er per dags dato ulovlig i Norge. Man trenger ikke forstå hvorfor, og man trenger ikke være enig at det er rett at buejakt skal være forbudt, men det er nå realiteten vi må forholde oss til. Men lovlig, human buejakt er allikevel svært tilgjengelig for oss Nordmenn! Mange land i verden, og flere av våre naboland tillater buejakt, og likestiller det med all annen jakt. Det er fort å tenke på destinasjoner som USA, Canada og diverse afrikanske land som eneste mulighet, men sannheten er at mulighetene er rett under nesene våre, i noen av de landene nordmenn trives best i. I denne teksten vil jeg ta for meg noen av disse landene, og se på hva som per dags dato kreves for å bli buejeger i disse landene!

Danmark

Det er deilig å være norsk buejeger i Danmark! Danmark er det mest tilgjengelige landet for norske buejegere, og derfor skriver jeg ekstra utfyllende om Danmark.

Danmark, i likhet til Norge, forbød buejakt en gang i tida, men har i ettertid gjeninnført jaktformen, og det etter en svært suksessfylt modell. Danskene har kunne jakte alt vilt opp til og med rådyr med bue, og er nå (2021) i sitt tredje år med forsøksjakt på større hjortevilt som hjort, dåhjort og sikahjort. Danskene har et system som bygger på kvalitets kurs, og en skyteprøve som må fornyes hvert femte år. 

For å bli buejeger i Danmark, må du først være registrert jeger i hjemlandet. Det vil for alle praktiske formål si at du må ha betalt jegeravgift siden før kravet om jegerprøve, eller ha bestått jegerprøven. Deretter må du søke om dansk gjestejaktlisens (les mer på https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/gaestejagttegn/).

Når dette er i orden, melder du deg på et kurs hos en av de danske buejegerforeningene. Den nærmeste ligger i Hjallerup, bare ca halvtimen fra Hirtshals. Kurset varer en dag, og tar for seg mange av de viktige temaene som skiller buejakt fra all annen jakt. Kurset er både teoretisk og praktisk, og det legges opp til en viss grad av skyteferdighet før kurset.

Etter kurset melder du deg opp til en eksamen. Eksamen består av en teoridel som må bestås før du får gå til skyteprøve. Etter dette er det skyteprøve, og det skytes seks piler mot rådyrfigur på ukjente avstander ut til 25m. Figuren som brukes er 10% mindre enn et rådyr. Skyteprøven skal siden fornyes hvert femte år.

Utstyrskravene i Danmark er ganske strenge, men romslige nok til at de aller fleste kan jakte med bue. Du kan jakte med alle buetypene, så lenge du består skyteprøven, og buen møter kravene til energi. Minste energikrav er 40 joule, med krav om minimum 70 joule for å bruke mekaniske spisser. Det stilles ulike krav til pilvekt og spiss til de ulike gruppene vilt. På vilt større enn rådyr, stilles det egne krav til tunge piler og fastblad spiss, med minimum 80 joule energi.

 

Åland

På åland kan alt jaktbart vilt - utenom elg jaktes med bue. Det stilles krav til at pila skal veie minst 25g, ha minst tre blads jaktspiss med kuttdiameter over 25mm, og ha 40 joule energi. Du må ha jegerprøve, buejegeropplæring og lokal skyteprøve for å jakte på Åland. Skyteprøven avlegges på 3D-figurer. 

Finland

I Finland kan man jakte de aller fleste viltslagene med bue. Rådyr, bever, hjort, muflon, villsvin, skogsrein, hvithalehjort og flere til. Det stilles krav til en dravekt på ca 41lbs (180N), og jaktspiss med minimum 22mm skjærende diameter. Du skal være jeger i hjemlandet, og ha finsk jaktlisens. I likhet med Danmark utvidet også Finland relativt nylig mulighetene for buejakt til flere og større viltarter. For å jakte hjortevilt, muflon og villsvin, skal man bestå en skyteprøve der det skytes tre piler mot en 23cm sirkel på 18m.

Frankrike

Alt jaktbart vilt kan felles med bue. Gjestejaktlisens er innført, og franske buejegere blir tilbudt et buejaktkurs. Villsvin og rådyr er populære arter med bue i frankrike, og det drives til og med drivjakt med bue!

Estland

Parkere familien i Talinn og ta ei helg med buejakt? Det er fullt mulig! Men bare på bever og småvilt foreløpig. Det stilles krav til dravekt mellom 44 og 99 lbs, pilvekt over 20g, jaktspissen skal veie minimum 6,4g, ha 24mm kuttdiameter, og være merket med estisk jegernummer! Det skal også avlegges skyteprøve.

Spania

Nå begynner det å ligne noe! Strandferie i Alicante med et hint av villsvinfeber, noen? Alle jaktbare viltarter, fra småvilt til rådyr, hjort, muflon, ibex og villsvin kan jaktes med bue, men reglene varierer fra område til område. Spania har svært mye å by buejegeren på!

Portugal

Portugal er åpent for buejakt på alt jaktbart vilt. Det kreves eksamen og skyteprøve, med portugisisk buejeger ID kort. 

 

Det er mulig å jakte med bue i et utall andre land! Dette er en oversikt over de buejaktnasjonene vi nordmenn oftest besøker. Er det noe du vil vite mer om? Sjekk ut European Bowhunting Federation sine nettsider her: https://europeanbowhunting.org/nations/

Tilbake til bloggen