Ikke ødelegg compoundbua di! - Guide til hvordan unngå skader.

Ikke ødelegg compoundbua di! - Guide til hvordan unngå skader.

"Bua mi bare eksploderte..!"

Jeg hører tydelig blandingen av frykt, frustrasjon og målbevissthet når kunden legger fram sin sak over telefon, om hvordan bua hans forandra seg fra en velskytende maskin til en haug med deler iløpet av et kvart sekund. La meg fortelle DEG hvordan DU enkelt kan unngå dyre skader på bua di!

Jeg jobbet ti år for en betydelig aktør innen sportsbransjen her i Norge. Denne aktøren var importør for et kjent buemerke, som ble solgt over disk flere plasser i landet. Gjennom mine år i kjeden drev jeg med reparasjoner på disse buene, og i ca sju av årene fungerte jeg som garantiverksted for dette kjente merket. Jeg har med andre ord sett de aller fleste ting som kan skje med ei compound bue. Alt fra avsporing og piler som knekker i skuddet, via strengbrudd til buer som er overkjørt av bil. Felles for langt over 99% av alle skadene, er at de kunne enkelt ha vært unngått. Slike tabber kan koste mye penger, være svært smertefulle, og i enkelte tilfeller, rett og slett være farlige. Jeg vil nå gå igjennom klassikerne, de vanligste bueskadene Ola Nordmann tyr til for å gjøre livet spennende.

Tørrskyting

Alle vet at man ikke skal skyte uten pil. I alle fall skulle man tro at alle visste det, men det skjer nå ganske ofte. Tørrskyting er når bua avfyres uten pil på strengen. All energien som skulle drevet pila framover i hastigheter opp til 100m/sek vil da gå via strengen, og rett inn i kammer og lemmer igjen. Klassikeren er gjerne helt fersk bueskytter som har kjøpt bue fra en forhandler som ikke selv er bueskytter, men det finnes også flere tilfeller av godt etablerte og erfarne skyttere som tørrskyter buene sine, ved rett og slett å enten glemme pila, eller glemme å forsikre at nocken sitter fast på strengen. Også har du varianten når du skyter med håndholdt release og for tung bue, der releasen går igjennom veggen og alle i rommet må hjem og skifte bleie. Typiske skader etter et tørrskudd, foruten åpenbare skrammer på stolthet og selvbilde, kan variere veldig. Ved tørrskudd med ei bue av en viss kraft, er det nesten garantert at strengen ryker, forbausende ofte nær endeløkkene. Andre relativt vanlige skader er bøyde eller sprekte kammer og delaminerte lemmer. Skader på limbpockets og riser er sjelden, men forekommer. Tilbehør som sikter og pilhyller er også utsatt når strengen kommer og deler flyr. Altså kan det koste alt fra noen hundrelapper til buas fulle verdi, dersom en glemmer pila. Så husk pila :-) Tørrskyting er en åpenbar brukerfeil, og dekkes aldri av garanti.

Avsporing

Denne varianten er langt mer vanlig enn tørrskyting, og kan i prinsippet skje for alle, ved reine uhell. Det går ut på at buestrengen går ut av sporet sitt i kammene, noe som medfører kraftfull dekomprimering av lemmene, gjerne fulgt av deler som flyr. Men strengen går ikke ut av sporet av seg selv, så dette er ekstremt mulig å unngå. Jeg har personlig aldri opplevd en avsporing selv, men har sett det, og har reparert et utall avsporede buer.

Rent praktisk kan man si at avsporinger skjer som følge av vridning av bue eller streng. Dette skjer på grunn av feil grep (at du faktisk holder bua fast, istedenfor å støtte den uten kontakt på sidene av grepet) eller trekker opp bua uten release. Ja jeg vet du kan skyte uten release, men dagens kompakte og raske compound buer er rett og slett ikke laget for det, og en liten vridning av strengen ved opptrekk, eller spesielt nedslipp, er alt som skal til. Så bruk for alt i verden release og D-løkke! 

Ellers syntes jeg denne videoen tar for seg avsporing på en fantastisk måte:

Skader etter avsporing er mange av de samme som ved tørrskudd, men oftere milde skader.

Pilskaft som knekker i skuddet

Dette er potensielt sett det skumleste som kan skje under normal bueskyting. Jeg har aldri opplevd personskade, men har snakket med personer som har kommet billig ut av det.

Pilskaft som knekker i skuddet, har gjerne fått et dunk eller slag, har vært truffet av en annen pil, eller tråkket på. Når buestrengen skyver pila avgårde og pila flekser, kan den da knekke, og plutselig har du null kontroll på hvor pila ender opp. I verste fall kan den treffe deg i handa, eller treffe andre.

DERFOR: NÅR DU SKYTER, SJEKK PILENE VED Å BØYE DEM GODT FØR HVERT SKUDD! KNAKER DET, KASSÉR PILA! LIVET OG HELSA ER DYRERE ENN PILA!

Karbon er svært sterkt, men styrken svekkes betraktelig når pila får en skade. Bytt derfor pilene med jevne mellomrom, jeg bytter mine etter et års tid som regel, og SJEKK PILA. :-)

Lær pilsjekken av de som kan det best:

Tilbake til bloggen

1 kommentar

Meget bra video. Sett flere ganger

Roy Kennet Skarstad

Legg igjen en kommentar